امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

معرفی واحد

بخش فيزيوتراپي يكي از بخش هاي  پاراكلينيك  ميباشد كه متخصصين اين رشته (فيزيوتراپيست ها)از طريق ارزيابي وبا توجه به تشخيص طيف وسيعي از بيماريها ، از جمله  بيماريهاي ارتوپدي – اختلالات مغز واعصاب – بيماريهاي قلبي ريوي و... اختلالالت جسمي وحركتي بيماريهاي  روماتولوژي وآسيب هاي ورزشي ،.با بكارگيري پروتكل هاي درماني متنوعي كه شامل استفاده از عوامل فيزيكي – درمان هاي دستي ، -تمرين درماني – آموزش بيمار وهمراهيان ميباشد،.درجهت  پيشگيري، درمان وبازتواني اين اختلالات ,نقش موثري ايفا ميكنند

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

معرفی واحد

واحد آموزش سلامت مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) یکی از واحد های زیر مجموعه مدیریت پرستاری مجتمع می باشد. ماموریت واحد آموزش سلامت، ارتقاء کیفیت ارائه خدمات آموزش و مشاوره به مددجویان مراجعه کننده به مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) از طریق سیاستگذاری در زمینه آماده سازی زیرساخت ها،  ، هماهنگی بین اعضاء ارائه دهنده خدمات آموزش سلامت در زمینه اجرای آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده، پشتیبانی، کنترل و نظارت بر انجام آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده  در این مرکز می باشد.

اهداف

 • افزایش رضایتمندی
 • کاهش اضطراب
 • کاهش دوره بستری
 • کاهش موارد مراجعات مکرر
 • بهبود کیفیت زندگی بیمار
 • کاهش بروز عوارض
 • کاهش هزینه های درمان
 • افزایش توانمندی در برنامه های خود مراقبتی
 • افزایش کیفیت خدمات بالینی

سیاست  و چارچوب

مدیریت هدفمند آموزش ها  برای بیماران و همراهان در راستای ارائه خدمات پرستاری، تامین نیاز های آموزشی بیماران به منظور ارتقا کیفیت خدمات و تسریع در روند بهبودی و خود مراقبتی، مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه جامعه

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

معرفی بخش

مركز بازتواني قلب بيمارستان امام رضا(ع) در فضايي به  مساحت حدود 300 متر مربع در قسمت جنوبي بيمارستان (ورودي پاركينگ طبقاتي به بيمارستان ) قرار گرفته است . عمليات بازسازي وساخت اين بخش در سال 1390 شروع و در سال 1392 باكمك خيرين وشوراي مشاركتهاي مردمي بيمارستان امام رضا(ع) تكميل گرديد ودرتاريخ 1/10/1392 با حضور رياست محترم وقت دانشگاه رسما افتتاح گرديد.

اين مركز ازنظر وسعت وفضاي فيزيكي ، تجهيزات و اعضاي تيم بازتواني از بهترين مراكز بازتواني كشور است.اين بخش مجهز به تجهيزات ورزشي مورد نياز و سيستم تله مانيتورينگ حين ورزش با تكنولو‍ژي روز مي باشد. امكان استفاده از تمامي بيمه هاي طرف قرارداد با توجه به شرايط آنها در بخش بازتواني وجود دارد .

در اين مركز بيماران زير به شكل سرپائي پذيرش مي شوند :

 • بيمارانيكه جراحي پيوند عروق كرونر(CABG) براي آنها انجام شده است
 • بيماران پس از اعمال جراحي پيوند قلب
 • بيماران پس از اعمال جراحي دريچه ها ي قلب
 • بيماران پس از آنژيوپلاستي(بالون و استنت گذاري)
 • بيماران پس از سكته هاي قلبي (POST MI)
 • بيماران نارسائي قلب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

معرفی واحد

غذا به عنوان جزء اساسي زندگي انسان و تغذيه سالم شرط اساسي در سلامت افراد مي باشد. اين مهم در پروسه درمان بيماران بستري اهميت دوچندان دارد.تحقق اين امر منوط به داشتن دانش ،مهارت ،تخصص وامکانات در بخش سرويس دهي غذا و ارائه غذاي با کيفيت و سالم به بيماران بستري مي باشد. وبه دليل اهميت نقش غذا در درمان بيمار ،بخش  تغذيه ورژيم درماني بيمارستان مي تواند با دارا بودن تمام معيارهاي لازم و به شکلي هدفمند در کنار ساير گروههاي درماني ،تاثير به سزايي در روند بهبود بيمار داشته باشد.

اهداف:

 • تدوين برنامه غذايي بر اساس اصول علم تغذيه
 • ارائه مواد غذايي سالم و بهداشتي در جهت ارتقاء سلامت و رضايتمندي بيماران و كاركنان
 • جلوگيري از اتلاف و فساد مواد غذايي
 • توزيع مواد غذايي بر اساس برنامه مدون و ارتقا سطح ايمني و سلامت كاركنان و بيماران
 • رعايت اصول استاندارد ودستورالعمل هاي بهداشتي در خريد ، نگهداري ، پخت و توزيع مواد غذايي
 • بيمارستان امام رضا(ع) به عنوان يک بيمارستان جنرال ،بخشهاي متفاوتي را تحت پوشش دارد که با توجه به کثرت تعداد و تنوع بيمار ، نيازمند ارائه خدمات غذايي با کيفيت در سطحي وسيع مي باشد. کمبود دريافت مواد غذايي در بيماريهاي مختلف به دلايل متعددي از جمله بي اشتهايي بيمار ،افزايش نياز به مواد مغذي و کاهش جذب مواد مغذي منجر به بروز مشکلات تغذيه اي شده ودرمان بيمار را با اختلال مواجه مي کند.از سويي ديگرتامين غذاي مناسب براي پرسنل درماني و غيره  در شيفتهاي کاري  متفاوت ، به عنوان بخشي از خدمات ارائه شده به انها باعث افزايش رضايتمندي پرسنل و افزايش راندمان کاري ميشود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

معرفی واحد

مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي (EDC) به عنوان مغز متفکر دانشگاه، مسئوليت ارتقاي کيفي آموزش را در دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور به عهده دارند. ايفاي اين نقش حساس مستلزم وجود سازوکار دائمي در دانشکده ها و مراکز آموزشي درماني مي باشد تا فعاليت هاي توسعه آموزش در تمامي ارکان آموزشي دانشگاه تسري پيدا کند. دفاتر توسعه به عنوان بازوهاي اجرايي EDC در حوزه هايي متشکل از پژوهش در آموزش، برنامه ريزي، ارزشيابي، آموزش مدرسين و آموزش مداوم در سطح حرفه اي حوزه عمل خود، فعاليت مي کنند. دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها با استفاده از امکانات و ظرفيت هاي بالقوه موجود مراکز، در سطحي بسيار وسيع و همه جانبه در حوزه هاي گسترش آموزش با شناخت نيازهاي حرفه اي و اجتماعي هدف خود مي توانند در تحقق اهداف توسعه آموزش بسيار مؤثر باشند. به اين منظور دفتر توسعه آموزش (EDO) از سال1386، دردانشکده پزشکي مشهد تشکيل گرديد. اين دفتر در مركز آموزشي پژوهشي و درماني امام رضا(ع) کار خود را به طور رسمی از سال1390 و با ابلاغ مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه آغاز کرده است.

 اين مرکز در ابتداي راه به سازماندهي کارشناسان آموزشي در بخش هاي مختلف آموزشي و نيز برقراری ارتباط مؤثر با اين بخش ها از طريق رابطين آموزشي  EDOپرداخته است و در نظر دارد در راستاي اهداف تعيين شده خود، در جهت ارتقاي کيفيت آموزش علوم پزشکي در مجتمع آموزشي، پژوهشي و درماني امام رضا (ع) به نحوه احسن ارائه خدمت نماید.