امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
     
      
   
 
 
 

 

معرفی میزبانان خورشید


 

موسسه نیکوکاری میزبانان خورشید جمعی از افراد فرهیخته میهن دوست و علاقه مند خدمت به بیمـاران نیازمند و صعب العلاج هستند که در بیمارستان امام رضا علیه السّلام مستقر و از مهرماه سال 1392 فعالیت خود را آغاز کردند.

 

 این موسسـه در ابتـدا به کمک بانوان علاقمنـد با نام گـروه بانوان حامی راه اندازی و در ادامه از دیماه 1394 با نام موسسه نیکـوکاری میزبانان خورشیـد مسئولیت پذیرش و کمک به کلیـه بیماران معرفی شـده از مراکز درمانی استان و نیز سایر استانها را به عهده گرفت.

 

اعضای این موسسه را افراد خیـّر و نیکوکار و همسران خیّرین فعال در گروه دوستـداران دانشگاه و شـورای مشارکت های مردمی بیمارستـان امام رضا(ع) و تعـدادی از آقایان و بانوان پزشک علاقمنـد به خدمات اجتمـاعی تشکیل می دهند. این موسسه به عنوان زیر مجموعـه شورای مشارکت های مردمی بیمارستـان امام رضا (ع) فعالیت می نماید.

 

هدف اصلی موسسه نیکوکاری میزبانان خورشید تامین تمام یا قسمتی از هزینـه دارو و درمان بیمـاران بستری یا سرپایی نیازمند است، به نحوی که هیچ بیمـاری به دلیل نداری و فقـر ناگزیر از ادامه درمان منصرف نشود.

 

موسسه علاوه برحمایت از بیماران، در سایرحوزه های خدمات اجتماعی، حمایتی مانند : جلب مشارکت خیّرین، کمک به حل مشکلات مختلف موجود در مراکز درمانی، برگزاری مهمانی و جشن جهت کمک به ترویج فرهنگ خیرخواهی، کارگشایی و تهیـه اقلام و تجهیـزات پزشکی مورد نیـاز بیمـاران و مراکز درمانی نیز فعالیت می کند.

 

اولویت اصلی موسسه، حمایت و کمک به بانوان نیازمند، به ویژه زنان سرپرست خانوار و کودکان بیمار و در مرحله بعد سایر بیماران نیازمند است.

 

  خدمات ارائه شده :

 

الف) کمک های مستقیم به بیمـاران :

 

به خواست خداونـد، بانوان موسسه طي 111 جلسـه در مدت حدوداً 66 ماه فعاليت خود تا پایان اسفنـد ماه 1396 توانسته اند به بيش از 2,684 بیمـار ، افزون بر 12،665،021،000 ریال و همچنین جلسه آقایان موسسه که فعالیتشان از آبان سال 1395 آغاز گردیده درطی 34 جلسه و در مدت 17 ماه فعالیت توانسته اند به بیش از 1،544 بیمار، افزون بر 6،280،240،000  ریال جهت خریـد دارو، سمعک، پروتـز، ویلچرعادی و حمام، لوازم پانسمـان ، پوشک، تجهيزات پزشکی و بسیاری وسایل دیگر تامین و پرداخت نمایند که بیشترین آنها را بیماران سرطانی ، سوختگی ، ضایعـه نخاعی ، ناشنـوا و ... تشکیـل داده اند.

 

مجموع کمک های دو گروه بانوان و آقایان جهت تهیه نیازهای بیماران بالغ بر18،945،261،000 ریال می باشد، ضمن اینکه حـدوداً همین مبلـغ نیـز از سایر موسسـات مشـابه جهت مشارکت و تخفیف گرفته شده است و خدمات رایگان دریافتی از پزشکـان همکـار و عضـو گـروه و واحـدهای مـددکاری بیمارستان ها نیز به کمک ها قابل اضافه خواهد بود.

 

روش کمک موسسه، پرداخت وجه به بیمار به صورت مستقیم نیست، بلكه به بیمار حواله دریافت نیازها تحویل می گردد و تسویـه حساب مالی با داروخانه ، بیمارستان و ... توسط امور مالی موسسه انجام می پذیرد.

 

موسسـه میزبانان خورشیـد علاوه برخدمات درمانی در سایر زمینـه ها از جملـه تامین لوازم تحریر فرزنـدان دانش آموز بیماران، جهیزیه بیماران و فرزندان آنها ، تهیـه و توزیع مواد غذایی مورد نیاز بیماران (حد اقل دو نوبت درسال عمدتاً در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان) فعالیت می نماید.

 

 از خدمات برجسته و زیبای  این موسسسه و مددکاری بیمارستان امام رضـا(ع) اهـدای بن به خانـواده های بیمـاران سرپرست خانوار می باشـد. بدین شکل که چنانچـه بیمـاری سرپرست خانواده باشد و بیش از یک هفته در بیمارستان بستری باشد،  برای اینکـه خانـواده آن بیمـار به اضطـرار و ناراحتی دچـار نشوند؛ مددکاری بیمارستان امام رضا (ع) و میزبانان خورشید بن هایی را که خیـّرین عزیـز از شهرداری خریداری نموده اند تحویل خانواده ها داده و آنان با تهیه مایحتاج ضروری زندگی در این مدت، از آرامش نسبی برخوارد می باشند.

 

  ب) تهیـه تجهیـزات :

 

همچنین میزبانان خورشید در جهت کمک به بیمارستان و رفع نیازهای تجهیزاتی بیماران و نیزتوسعه خدمات در بیمارستان در بخش هایی که بیمارستان قادر به تامین تجهیزات آن نبوده؛ کمکهای شایان توجهی بالغ بر 13،841،727،000ریال جهت خرید تجهیـزات پزشکی نظیـر دستگاه سونوگرافی ، انژکتور آنـژیوگـرافی عروق، تجهیـزات دستگاه های اکوی اطفـال، ست احیاء نوزاد و .... را تامین و هزینه نموده است.

  

 ج) امور عمـرانی و سایر موارد :

 

از خدمات ارزنده اعضـای میزبانان خورشید مشارکت در امور عمرانی، ساخت، بازسازی و تکمیل بخش های مورد نیاز بیماران و دانشگاه و کمک به تامین بخش های ضـروری مورد نیـاز مردم عزیز و اهداء آن به دانشگاه بوده است که از جمله می توان به ساخت بانک پوست، چند همراه سـرا جهت اقامت همراهیـان بیماران، مرکز بازتـوانی قلب ، توسعـه بخش داخلـی و سرطان  بیمارستـان امام رضـا(ع)، ساخت بخش سرطان  بیمارستـان دکتر شیخ ، مشارکت در امور عمرانی بخش های مختلف سایر بیمارستان ها ، اورژانس عدالتیان ، پارک دانشوران ، بازسازی بخش پیوند اعضاء ، پروژه بخش های بزرگ بیماریهای سرطان بالغین و تامیـن اعتبار ساخت بزرگترین درمانگاه مرکـز شرق کشور در بیمارستان امام رضا (ع) از جملـه فعالیت های اعضا بوده است که هزینه کمکها مجموعاً حدود 568،718،170،000  ریال بوده است.

 

  خلاصـه:

 

در مجمـوع میـزبانان خورشیـد در تمـامی هزینـه هـا طـی مدت فعالیت خـود توانستـه است رقمـی بالغ بر 610،246،061،278  ریال را هزینه و بطور مستقیم و غیر مستقیم در اختیار بیماران و دانشگاه علوم پزشکی قرار دهد.

 

  معرفی طرح حامی

 

براي كمك به حل مشكلات بيماران صعب العلاج،يكي از كارهاي ابتكاري و منحصر به فرد در سطح كشور، ارائه و اجراي موفق طرح حامي بيماران نيازمند صعب العلاج مي باشد.

 

اين طرح از سال 1388 توسط خيرانديش گرانمايه جناب آقاي دكتر عبدا... بهرامي ارائه و معرفی شد و در همان سال به مـدد آنهائی كه دوست داشتند حمايت مادي و معنوي بیماران نيازمند را به عهده بگيرند اما جاي مطمئني را نمي شناختند به مرحلـه اجرا درآمد.

 

در اين طرح هر فرد خیّری مي تواند با در نظر گرفتن علاقه شخصي و با توجه به گزينه هاي مختلف بيمار سوختگي،  رواني، سرطاني، ام اس، كليوي ، دياليزي ، قلبي ، نقائص مادرزادي ، نقص ايمني ، نارسايي كبد و سيروز ، لوپوس،  پيوند اعضا، ضايعـه نخاعي، معلـول و... را جهت حمايت انتخاب كند و هزینه مورد نیاز بیمار را ماهیانه مستقیماً به داروخانه پرداخت یا به حساب شخص بیمار واریز نماید و در واقع در این طرح فرد نیکوکار مسئولیت حمایت مادی و معنوی یک یا چند بیمار را شخصاً به عهده می گیرد.

 

هم اکنون تعداد 425 بیمار ماهیـانه بالغ بر500 میلیون ریال کمک هزینه درمان و معیشت دریافت می نمایند.

 

راز داري و عدم افشاي دانسته ها ، احترام به استقلال شخصيت ، دورنگري وكمك به بازتواني افراد از اصول اصلی این طرح است.

 

گفتنی است تاکنون از طریق طرح حامی طی چند سال فعالیت حدود یک میلیارد تومان در جهت اهداف طرح مستقیماً به بیماران کمک شده است.

 

شما هم می توانید مسئولیت حمایت یک بیمار را بر عهده بگیرید.

 

  

جلسات هفتگی خیرین موسسه

 

جلسات میزبانان خورشید در تمام سه شنبه های سال به جز ایام تعطیل رسمی برگزار و هزینه های دارو و درمان تعـداد زیادی از بیمـاران را تامین می نماینـد (به طور متوسط بین 100-70 بیمار).

 

موسسـه میزبانان خورشیـد ورای رنگ، نـژاد، ملّیت و مذهب تمام مراجعین را صرف انسان بودن با آغوش باز می پذیرد و تمام تلاش خود را در گذاشتن مرهم بر زخم های بیماران انجام داده و از رنج نداری آنان می کاهد.

 

گفتنی است در رأستای اهداف نیکوکارانه اعضای گروه تعـداد قابل توجهی از بیماران صعب العـلاج تبعـه کشور افغانستان تحت پوشش بوده و خدمات مورد نیـاز خود را دریافت می دارند.

 

حضوردر نشست های هفتگی کمک به بیماران برای عموم آزاد است و همه شهروندان علاقمندان می توانند در این جلسات نیکوکاری شرکت نمایند.

 

زمان : سه شنبه هر هفته  ساعت 7:30 

 

مکان : چهارراه دکترا - بیمارستان امام رضا (ع) ساختمان کتابخانه - سالن کیخسروی

 

  شعبات خارج از کشـور:

 

میزبانان خورشید از طریق ارتباط با ایرانیان عاشق خدمت به بیماران که در خارج از کشور زندگی می نمایند توانسته است شعباتی را در شهرهای بوستون ، لندن ، سیدنی و مونیخ راه اندازی نماید که این عزیزان همواره در کنار اعضای اصلی گروه در ایران فعالیت های شایان توجهی داشته و به همت آنان بیماران زیادی درمان شده اند.

 

گفتنی است موسسه در حال راه اندازی فعالیت ها در سایر شهر های دنیا نیز می باشد و علاقه مندان می توانند از طریق ارتباط با دفتر موسسه آمادگی خود را جهت همکاری اعلام نماید.

 

از دیگر اقدامات موسسـه میزبانان خورشیـد

 

برگزاری جشن ها و مراسم مختلف ماننـد گلریزان به نفع بیماران نیازمنـد ، جنگ شـادی، اکران فیلـم ،اهدای سمعک به بیمـاران ناشنوا می باشد.

  

واحد داوطلبین و خادمین سلامت

 

اين واحد متشكل از جمعي از مهـربانانِ انسـان دوست و رئوف بوده كه هر كدام در بخشي به صورت افتخارى فعاليت مي نمايند.

 

بخشي از فعاليت اين عزيزان حضور در بخش هاى بيمارستان از جمله بخش سوختگى ، بخش سوانح و ... جهت ياري رساندن در انجام امور نيايش ، تغـذيه و ديگر نیـازهاى بيمـاران مي باشد.

 

بخش عظيمي از داوطلبين حاضـر در اين واحـد در زمينه ارتباط با كودكان بيمـار و حضـور در اتاق هاى بازى بيمارستـان فعاليت مي نمايند.

 

مفتخريم كه اعلام نماييم به همت موسسـه نيكوكاري ميزبانان خورشيد و خادمين افتخاري سلامت ، توانسته ايم جزو معـدود بيمارستـان هاي داراي اتاق بازيِ اتاق عمـل باشيم.

 

خادمين افتخاري فعـال در اين حوزه پس از گذراندن دوره هاي ارتباط با كودك در ارتباط گيري هرچه بهتر، صميمي تر و ايجاد فضايى شاد و مفـرّح براي كودكان بيمار مي كوشنـد تا همچـون پزشكان عزيزمان، نقش خود را درتسريع وتسهيل روند درماني كودكان ايفا كنند. علاقمندان شرکت در این طرح می توانند با مراجعه به دفتر موسسـه واقـع در بیمارستـان امام رضا (ع) با تکمیـل فرم داوطلبـی و شرکت در کارگاه آموزشـی نسبت به عضویت اقدام نمایند.

 

گفتنی است عده ای دیگر از خادمین افتخاری با حضـور روزانه در بخش سوختگی شخصـاً آبمیـوه و نوشیـدنی و مغـزهای پرکالری مورد نیاز بیماران را تهیه و به آنان که از درد سوختگی همواره می نالند می دهند و از لذت نوشیدنی سرد بهرمند می نمایند.

    

شما هم می توانید به  خادمین سلامت   بپیوندید

  عضویت و ارتباط با گروه

 

همه علاقمندان و شهروندان عاشق خدمت می توانند در روزهای سه شنبه هر هفته در جلسات کمک به بیماران نیازمند حضور یافته و یا از طریق طـرح حامی و خادمیـن سلامت به جمع علاقمندان خدمت بپیوندند. این گـروه از نظر مادی و معنوی متعلق به بیمـاران بوده و هر کسی می تواند در آن فعالیت نموده و صدقه جاریه ای برای خود، خانواده و عزیزان از دست رفته اش برقرار نماید.

 

میزبانان خورشیـد آماده دریافت نذورات ، اطعام ، وقف ، هبه و صلح املاک و مستغلات در جهت تامین نیـازهای بیمـاران عزیز و احداث بنای درمانی و بخش های بیمارستانی را دارد.هر کسی می تواند حتی از طریق اختصاص سهام کارخانجات و ... به انجام نیّات خیر خود کمک نماید.

 

میزبانان خورشید به عنوان پایگاهی برای ارتباط با همه ی موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد فعالیت می نماید. اعضای آن عمدتا ًدر تمام سمن های فعـال شهر نظیر انجمن حمایت از بیماران کبدی، دیالیزی ، MS ، سرطان و شوراهای مشارکت های مردمی در تمام بیمارستان ها عضویت داشته و حضوری فعال دارند.

 

همکاری با سایر سازمان های حمایتی حاضر در کشور نظیر سازمان بهزیستی ، کمیته امداد امام خمینی(ره)، آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفـه ای و آسایشگاه های معلولیـن ذهنی و جسمی، مراکز توان بخشی و بازتوانی از دیگر برنامه های میزبانان خورشید می باشد که سهم عمده ای در پذیرش وکمک به بیماران این سازمان ها ایفا می نمایند.

 

ذکر این نکته ضروری است که میزبانان خورشید در کشورهایی نظیر افغانستان و عراق جهت کمک های درمانی انسان دوستانه و نیز پذیرش پناهندگان این کشورها در ایران خدمات قابل توجهی را ارائه می دهد که بسیاری از بیماران صعب العلاج مقیم ایران بویژه اتباع افغانستان تحت حمایت و پوشش میزبانان خورشید می باشند.

 

اگر می خواهید شما هم به خانواده میزبانان خورشید و حامیان بیماران نیازمند و صعب العـلاج بپیوندید از راه های ذیل اقدام نمایید:

 

شماره حساب :   71580 1790

 

شمـاره کارت :  1017  2885  6315  5894

 

بانک رفاه شعبه بیمارستان امام رضا(ع)

 

به نام دکتر عبدا... بهرامی

 

  آدرس :  مشهد- بیمارستان امام رضا(ع) موسسـه نیکوکاری میـزبانان خورشیـد  

 

شماره تماس :   2013  3802  051      شماره همراه :     0466  199  0901

 

mizbanankhorshid@

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


 

 
 

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
   
   
 
 

 صورتجلسات

 
 

 

 
 

****تاکنون 40 جلسه از گروه آقایان میزبانان خورشید برگزار شده است****

 
     
   ****تاکنون 117 جلسه از گروه بانوان میزبانان خورشید برگزار شده است****  
     

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
     
      
   
 
 
 

 

اعضاء هیات موسس میزبانان خورشید :

1-      دکتر عبدا... بهرامی                ریاست هیات مدیره

2-      خانم شهره شفائی                  نائب رئیس هیات مدیره

3-      آقای فرزانی                        مدیر عامل

4-      آقای فاطمی                        ناظر هیات مدیره

5-      آقای دکتر پزشکی راد

6-      خانم شاهرخی

7-      دکتر همایی

8-      خانم نازنین امیدفر

9-      خانم عنبری یزدی

10- آقای عبداللهی

 

میزبانان خورشید جمعی از افراد فرهیخته میهن دوست و علاقمند خدمت به بیماران نیازمند و صعب العلاج می باشند که در بیمارستان امام رضا (ع) مستقر و از مهر ماه ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز نموده اند.

این گروه ابتدا با نام گروه بانوان حامی و از دی ماه ۱۳۹۴ با نام میزبانان خورشید مسئولیت پذیرش و کمک به کلیه بیماران معرفی شده از مراکز درمانی استان و نیز سایر استان ها و تمامی مراجعه کنندگان نیازمند دارد.

اعضای این گروه عمدتا افراد خیر و نیک اندیش و همسران خیرین فعال و علاقمند می باشند که تعدادی از آنان را بانوان و آقایان پزشک علاقمند به خدمات اجتماعی تشکیل می دهند.

 
 

 

 

 
 

 


 

 
 

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اعضـاي اصلی شـوراي مشـارکتهاي مردمي

نام و نام خانوادگی سمت سازمانی
عضویت سمت شماره تلفن نمابر همراه