اعلام نتایج قرعه کشی وام بانک آینده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قرعه کشی وام بانک آینده در تاریخ ششم تیرماه در حضور آقای مجدی جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع مجتمع، یک نماینده از روابط عمومی، حراست ، مدیر پرستاری، شورای اسلامی کار و اداره امور رفاه کارکنان مجتمع در دفتر مدیریت انجام شد و اسامی برندگاه به شرح ذیل می باشد.