بازديد اعضاي هيئت بورد جراحي پلاستيک و سوختگي از دپارتمان سوختگي مجتمع آموزشي، پژوهشي و درماني امام رضا(ع)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بازديد اعضاي هيئت بورد جراحي پلاستيک و سوختگي از دپارتمان سوختگي

مجتمع آموزشي، پژوهشي و درماني امام رضا(ع)

 

اعضاي هيئت بورد جراحي پلاستيک و سوختگي به منظور تائيد دوره تکميلي (فلوشيپ سوختگي) از بخش هاي دپارتمان سوختگي مجتمع آموزشي، پژوهشي و درماني امام رضا(ع) بازديد کردند.

دکتر اميد يازرلو، رئيس دپارتمان سوختگي مجتمع آموزشي، پژوهشي و درماني امام رضا(ع) با بيان اين خبر گفت: با توجه به امکانات، تجهيزات و همچنين برخورداري از اساتيد برجسته و کادر متبهر درماني در دپارتمان سوختگي اين مجتمع، درخواست مجوز راه اندازي و تائيد دوره تکميلي (فلوشيپ سوختگي) از طريق معاونت آموزش دانشگاه از وزارت متبوع انجام شده بود.

وي با بيان اينکه نتيجه ارزيابي اعضاي هيئت بورد جراحي پلاستيک وسوختگي مساعد بود ادامه داد: در صورت تائيد نهايي و اختصاص پذيرش در اين دوره تکميلي دانشگاه علوم پزشکي مشهد بعد از تهران بعنوان دومين دانشگاه در کشور موفق به راه اندازي اين رشته تخصصي و ارتقاء جراحي عمومي خواهد شد.

وي افزود: با راه اندازي هر چه بيشتر اين دوره تکميلي در دانشگا ههاي علوم پزشکي کشور قطعا شاهد بهبود کيفيت خدمات به مصدومين ناشي از سوختگي خواهيم بود.

گفتني است: بازديد از اعضاي هيئت ارزشيابي وزارت متبوع دکتر عبدالجليل کلانتر هرمزي رئيس هيئت بورد جراحي پلاستيک کشور، دکتر مصطفي ده مرده ئي رئيس بيمارستان سوختگي شهيد مطهري تهران، دکتر محمود عمراني فرد عضو هئيت بورد جراحي پلاستيک، مريم ميلاد کارشناس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي بودند که روز گذشته چهارشنبه اول تيرماه از بخش هاي دپارتمان سوختگي بازديد کردند.

 

روابط عمومي مجتمع آموزشي، پژوهشي و درماني امام رضا(ع)