امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معرفی واحد

غذا به عنوان جزء اساسي زندگي انسان و تغذيه سالم شرط اساسي در سلامت افراد مي باشد. اين مهم در پروسه درمان بيماران بستري اهميت دوچندان دارد.تحقق اين امر منوط به داشتن دانش ،مهارت ،تخصص وامکانات در بخش سرويس دهي غذا و ارائه غذاي با کيفيت و سالم به بيماران بستري مي باشد. وبه دليل اهميت نقش غذا در درمان بيمار ،بخش  تغذيه ورژيم درماني بيمارستان مي تواند با دارا بودن تمام معيارهاي لازم و به شکلي هدفمند در کنار ساير گروههاي درماني ،تاثير به سزايي در روند بهبود بيمار داشته باشد.

اهداف:

  • تدوين برنامه غذايي بر اساس اصول علم تغذيه
  • ارائه مواد غذايي سالم و بهداشتي در جهت ارتقاء سلامت و رضايتمندي بيماران و كاركنان
  • جلوگيري از اتلاف و فساد مواد غذايي
  • توزيع مواد غذايي بر اساس برنامه مدون و ارتقا سطح ايمني و سلامت كاركنان و بيماران
  • رعايت اصول استاندارد ودستورالعمل هاي بهداشتي در خريد ، نگهداري ، پخت و توزيع مواد غذايي
  • بيمارستان امام رضا(ع) به عنوان يک بيمارستان جنرال ،بخشهاي متفاوتي را تحت پوشش دارد که با توجه به کثرت تعداد و تنوع بيمار ، نيازمند ارائه خدمات غذايي با کيفيت در سطحي وسيع مي باشد. کمبود دريافت مواد غذايي در بيماريهاي مختلف به دلايل متعددي از جمله بي اشتهايي بيمار ،افزايش نياز به مواد مغذي و کاهش جذب مواد مغذي منجر به بروز مشکلات تغذيه اي شده ودرمان بيمار را با اختلال مواجه مي کند.از سويي ديگرتامين غذاي مناسب براي پرسنل درماني و غيره  در شيفتهاي کاري  متفاوت ، به عنوان بخشي از خدمات ارائه شده به انها باعث افزايش رضايتمندي پرسنل و افزايش راندمان کاري ميشود.