مطالب آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 


ARUP_Critical_Valuesسقط جنین و علائم و خطارت ناشیآموزش ایمنی و سلامت شغلیدارو شناسی اختصاصی بیهوشی


 

CSF(Dr.Ejtehadi)


برنامه متین(مراقبت تکامل نوزاد)

IICP

مقدمه اي بر پزشكي هسته اي


emer_test


آموزشی آزمایشات اورژانسی

اهداف آموزشی

شوك و انواع آن

 

رعايت حقوق گيرندگان خدمت


فصل دوم-ارتباط

فصل سوم-قانون انطباق

پرستاري در مسموميت ها


مراقبت های پرستاری در بیماریهای قلبی


حمایت روان شناختی دربیماروخانواده منتصریه

اصول و مبانی سازمان و مدیریت

هموويژولانس

داروهاي قلب و عروق


ارگونومي و مكانيك بدنمراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی