لینک دریافت فرم

موارد پنومونی

برای دریافت فرم موارد پنومونی از طریق لینک بالا اقدام نمایید.

لینک دریافت فرم

موارد فوتی پنومونی

برای دریافت فرم موارد فوتی پنومونی از طریق لینک بالا اقدام نمایید..

لینک فرم الکترونیک

ثبت مشخصات خودرو

مصوبه رفع جرایم کارکنان بهداشت و درمان طبق دستورالعمل ستاد اجرایی کرونا در ساعات ممنوعیت تردد خودروهای شخصی در شهر

لینک دریافت پوستر

کرونا ویروس

برای دریافت فایل پوستر کرونا ویروس از طریق لینک بالا اقدام نمایید

لینک دریافت پمفلت آموزشی

کرونا ویروس


برای دریافت پمفلت آموزشی مراقبت از کرونا ویروس از طریق لینک بالا اقدام نمایید

لینک دریافت دستورالعمل

کرونا - اداری

برای دریافت فایل دستورالعمل اقدامات كنترلي محيطي در واحدهاي اداري در مقابل کرونا ویروس از طریق لینک بالا اقدام نمایید

لینک دریافت فایل احتياطات استاندارد

در مواجهه با کرونا ویروس

برای دریافت فایل احتياطات استاندارد در مواجه با كرونا ویروس از طریق لینک بالا اقدام نمایید

قابل توجه

همکاران محترم

 جهت دریافت کد رهگیری پرونده سلامت شغلی تا 15 اسفندماه 99 به واحد بهداشت حرفه ای و طب کار مراجعه نمایید.  تلفن تماس داخلی: 2920

قابل توجه همکاران

محترم ایثارگران

به اطلاع می رساند جهت تبدیل وضعیت، مدارک لازم را به امور اداری کارکنان (ساختمان اداری، اتاقهای 23 و 24) تحویل نمایید.

فرم ایجاد/تمدید

شناسه کاربری

برای دریافت فرم ایجاد شناسه کاربری از طریق لینک بالا اقدام و پس از دریافت تکمیل اطلاعات به واحد فناوری بیمارستان مراجعه نمایید

فرم نظر سنجی

غذای پرسنل

به منظور ایجاد تنوع و افزایش رضایت مندی همکاران بزرگوار لطفا در نظرسنجی برنامه غذایی بیمارستان شرکت نمایید 

لینک فرم الکترونیک

سامانه خوداظهاری توانمندیهای کارکنان

قابل توجه کلیه همکاران محترم: برای تکمیل فرم سامانه خوداظهاری توانمندیهای کارکنان لطفاً از طریق لینک بالا اقدام نمایید.