امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

راهنماي گام دوم مبارزه با کووید- 19 (کرونا ویروس)
فاصله گذاري اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در کتابخانه ها

دانلود

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

با توجه به شیوع بیماریهای واگیردار تنفسی و دارای علائم آنفلوآنزا و کرونا و لزوم کاهش ترددهای غیر ضروری، اعضای کتابخانه می توانند از ابتدای اسفند ماه 98 کتب امانتی را بصورت تلفنی از طریق شماره 38022092 و 38022090 تمدید نمایند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هفته گذشته در اقدامی نیکوکارانه تعداد 18 عنوان کتاب تخصصی و به روز در حوزه  پزشکی توسط پزشک متخصص خیّر ایرانی مقیم کانادا به کتابخانه بیمارستان امام رضا (ع) اهدا شد.