بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از واحد مددکاری مجتمع درمانی امام رضا(ع)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از واحد مددکاری مجتمع درمانی امام رضا(ع) در روز مددکار و تبریک این روز به مددکاران پرتلاش این مجتمع