بازدید سرزده استاندار از بخش های کووید بیمارستان امام رضا(ع)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بازدید سرزده استاندار محترم خراسان رضوی از بخش های کووید بیمارستان امام رضا(ع)