دستورالعمل مدیریت تردد خودروها در محوطه مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

با توجه به رضایت پرسنل محترم بیمارستان و به منظور جلوگیری از اشغال فضای داخلی محوطه بیمارستان و جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای بیماران و همراهان ایشان، دستورالعمل مدیریت تردد خودروها در محوطه مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) مشهد اجرا خواهد شد.