تمدید غیر حضوری کتب امانتی در اسفند ماه 98

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به شیوع بیماریهای واگیردار تنفسی و دارای علائم آنفلوآنزا و کرونا و لزوم کاهش ترددهای غیر ضروری، اعضای کتابخانه می توانند از ابتدای اسفند ماه 98 کتب امانتی را بصورت تلفنی از طریق شماره 38022092 و 38022090 تمدید نمایند.