اهداء 18 عنوان کتاب توسط پزشک خیّر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هفته گذشته در اقدامی نیکوکارانه تعداد 18 عنوان کتاب تخصصی و به روز در حوزه  پزشکی توسط پزشک متخصص خیّر ایرانی مقیم کانادا به کتابخانه بیمارستان امام رضا (ع) اهدا شد.