مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی انجام شد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
در روز سه شنبه مورخ 1401/08/24 مسئول محترم کتابخانه مجتمع از بخش قلب اطفال مجتمع درمانی امام رضا(ع) بازدید کرد و با اهدای کتاب به کودکان بستری در این بخش، ضمن عیادت از این عزیزان، هفته کتاب و کتابخوانی را گرامی داشتند.