مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

برگزاری مراسم ترحیم پدر استاد گرامی، آقای دکتر سید مجید حسینی در مسجد بیمارستان امام رضا(ع)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال