بازدید دکتر نوحی از بیمارستان امام رضا(ع)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

بازدید دکتر نوحی، رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی تهران و رئیس هیات مدیره بیمارستان رضوی مشهد به همراه مهندس اسماعیلی مسئول نذورات آستانقدس رضوی با رئیس مجتمع درمانی امام رضا(ع) از روند پیشرفت پروژه های در حال ساخت و راه اندازی مجتمع