بازدید نوروزی وزیر بهداشت به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی از اورژانس عدالتیان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
بازدید نوروزی وزیر بهداشت به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی از اورژانس عدالتیان و عیادت از بیماران و نحوه ی خدمات دهی به بیماران در اولین روز سال 1401