برگزاری نشست بررسی پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه اصلاح نظام پرداخت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 با حضور رئیس و معاونین بیمه سلامت کشور و رئیس موسسه ملی تحقیقات جمهوری اسلامی ایران نشست بررسی پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه اصلاح نظام پرداخت برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمارستان امام رضا(ع) در حاشیه این نشست در گفتگو با وب دا اظهار کرد: این نشست با محوریت موضوعات کارشناسی شده در سطح مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) برای اصلاح نظام پرداخت به مدت دو روز  برگزار شد.

دکتر مهدی یوسفی خاطر نشان کرد: در این نشست ضمن تفاهم بر روی اصلاح نظام بازپرداخت بیمه‌ای و ابزارهای کنترل منابع در سازمانهای بیمه گر، روش کار به صورت کلی مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد برای ادامه کار با توجه به نقش معاونت درمان وزارت بهداشت به عنوان یک ضلع اساسی در رفتار سازی و اصلاح نظام پرداخت و سیاستگذاری در حوزه بیمارستانها، پیشنهاد مربوطه با وزارت بهداشت نیز مطرح و پس از  تایید ایشان روند اجرایی کار و چگونگی پایلوت آن تدوین و اقدامات بعدی صورت پذیرد.