بازدید میدانی مدیران ارشد مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران از طرح های نوآورانه و توسعه ای مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

جمعی از مدیران ارشد مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران با حضور در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام رضا(ع) از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جریان طرح های نوآورانه و توسعه ای این مرکز قرار گرفتند.کمیته اصلاح ساختار اقتصادی مدیریتی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) در حاشیه این بازدید در گفتگو با وب دا اظهار کرد: مدیران ارشد بیمارستان امام خمینی تهران در قالب چند کارگروه تخصصی به صورت میدانی از طرح‌های نوآورانه و توسعه بیمارستان در حوزه خدمات پرستاری و درمانی شامل سامانه مراقبت های پرستاری(NCM)، نحوه مدیریت پرستاری مجتمع و اقدامات انجام شده در حوزه کنترل عفونت بازدید کردند.دکتر مهدی یوسفی خاطر نشان کرد: در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع این مرکز نیز طرح های ترخیص الکترونیک، سامانه تامین و مدیریت درخواست ها و پروژه های بیمارستانی و همچنین نحوه انعقاد و نظارت بر انجام قراردادها و پروژه ها و در حوزه دفتر بهبود کیفیت شامل سامانه ارزیابی مستمر، نحوه مشارکت کمیته های بیمارستانی در تصمیم‌گیری‌های بیمارستان و سنجش ارزیابی رضایت ذینفعان شامل بیماران و پرسنل مورد بررسی قرار گرفت.دکتر اکبری ساری رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران که در این بازدید حضور داشت با تاکید بر پتانسیل تبدیل بیمارستان امام رضا(ع) به یک الگوی مناسب در حوزه مدیریت بیمارستانی در سطح کشور این مراودات و بازدید ها را زمینه انتقال تجربیات و بهبود بیشتر بهره‌وری بیمارستان های مبدا و مقصد عنوان کرد.