گروه سم شناسی بالینی بیمارستان امام رضا(ع) ؛ تنها مرکز آموزشی شرق کشور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دیر گروه سم شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: : گروه سم شناسی بالینی و بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) سانتر سم شناسی شرق کشور است از همین رو شیوه نامه برخورد با بیماران بی قرار در این بخش اجرایی شده است.

دکتر بیتا دادپور در گفتگو با وب دا، با اشاره به اینکه گروه سم شناسی بالینی سابقه فعالیت 40ساله در بیمارستان امام رضا(ع) دارد، خاطر نشان کرد :بخش سم شناسی بیمارستان امام رضا(ع)، به عنوان مرکز سم شناسی شرق کشور شناخته می شود به خصوص که سانتر آموزشی در شرق کشور محسوب می شود.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه در چند ماه گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا، اساتید و دستیاران فلوشیپ سانتر سم شناسی در بیمارستان های امام رضا(ع)، هاشمی نژاد و اکبر فعالیت می کنند، تصریح کرد: :در چند ماه اول سال به دلیل وجود مشکلاتی در ارایه خدمت به بیماران از پتانسیل بیمارستان علوی هم استفاده شد.

آموزش مهارت حرفه ای برخورد با بیماران مسموم

مدیر گروه سم شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه مرکز آموزشی اصلی ویژه بزرگسالان در بیمارستان امام رضا(ع) و کودکان در بیمارستان اکبر است، ابراز کرد :مرکز سم شناسی شرق کشور از 2سال گذشته برای ارائه آموزش مهارت حرفه ای به پزشکان شهرستان های استان پیشنهاد داد که فرایند آن در حال بررسی است و مراحل نهایی تایید را می گذارند .

دکتر دادپور با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز پزشکان بیرجند از این آموزش ها استفاده کردند، عنوان کرد: گروه  سم شناسی آمادگی خود را برای شرکت در پزشکی از راه دور اعلام کرده است تا این باور که بیماران شهرستان های دیگر حتما باید برای درمان به بیمارستان امام رضا(ع) مراجعه کنند تغییر کند و پزشکان گروه سم شناسی برای همکاران خود مشاوره پزشکی از راه دور ارائه کنند.

ارتباطات بین المللی گروه سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

وی با اشاره به اینکه گروه سم شناسی با حضور استاد بلالی و استاد افشاری راه اندازی شد، گفت :ارتباطات بین المللی و پژوهشی قوی بین این گروه و گروه های سم شناسی دنیا برقرار شده است  که زمینه به روز رسانی علم سم شناسی را فراهم کرده است.

دکتر دادپور با بیان اینکه مرکز سم شناسی مشهد سال 88 مجوز آموزش فلوشیپ کسب کرد که بعد از آن شهرهای تهران، اصفهان و تبریز این امتیاز را دریافت کردند، گفت :گروه سم شناسی بالینی با رشته های مختلف داخلی، پزشکی قانونی، اطفال، سم شناسی پایه، طب اورژانس، بیهوشی، روان پزشکی ارتباط دارد.

رئیس بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) با اشاره به اینکه ریجستری بیماریهای مسمومیت انجام می شود، عنوان کرد: پیشگیری از مسمومیت در همه گیری کرونا شعار هفته مسمومیت است که می توان با ارائه آموزش صحیح به مردم از ابتلا بیماران بیشتری جلوگیری کرد.