جراحي قلب و بيماري هاي مادرزادي قلب

روماتولوژی

هماتولوژی

زنان، مامايي و جراحي زنان

سوختگی

دیابت

جراحی عمومی

قلب

ارتوپدی

نفرولوژی | ارولوژی

اطفال

گوش، حلق و بینی

مغز و اعصاب

تصویربرداری

عفونی

روانپزشكي

اورژانس

شيمي درماني و راديوتراپي

فيزيوتراپي

دیالیز

مسموميت

بهداشت و كنترل عفونت

چشم

پوست

دستگاه تنفسي

غدد

پیوند کبد، کلیه و قلب

دارو

تغذيه

طب فيزيك و توان بخشي

مراقبت در بيماران كاهش سطح هوشياري (كما)