معرفی کتابخانه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سال تاسيس : ۱۳۵۶
مکان: طبقه همکف مجتمع آموزشی بيمارستان امام رضا (ع)‌
مساحت کتابخانه : ٨۵۰ مترمربع
مساحت بخش امانت : ۷۵ متر مربع
مساحت بخش مخزن و مرجع کتابخانه : ۱۵۰ متر مربع
مساحت سالن مطالعه آقايان: ۱۴۵ متر مربع
گنجايش: ۱۱۵ ميز و صندلی
مساحت سالن مطالعه خانم‌ها: ۱۰۶ متر مربع
گنجايش : ۸۰ ميز و صندلی