هدف، چشم انداز و جامعه استفاده کنندگان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هدف

ارتقاء سطح علمی اعضای کتابخانه شامل اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان از طریق شناخت نيازهاي اطلاعاتي ایشان با توجه به رشته های آموشی و درمانی مرکز، تهیه منابع اطلاعاتی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز و همچنین دسترس پذیر کردن آن در محیطی مناسب جهت استفاده اعضا می باشد.

چشم انداز

ارتقاء کیفی و کمی منابع اطلاعاتی تخصصی مورد نیاز رشته های آموزشی و درمانی مرکز و ارتقاء سطح کیفیت برنامه های آموزشی و همچنین افزایش رضایت مراجعین و اعضای از خدمات حضوری و غیر حضوری کتابخانه

جامعه استفاده کنندگان

اعضاي هیات علمی، دستیاران، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد