ساعات کاری کتابخانه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سالن مطالعه

همه روزه

7:30 الی 24

سرپرستی، مدیریت و بخش اداری

همه روزه به جز روزهای تعطیل

7:30 الی 14:30

بخش امانت

همه روزه به جز روزهای تعطیل

7:30 الی 14:30

سالن اینترنت و آموزش مهارتهای انفورماتیک

همه روزه به جز روزهای تعطیل

7:30 الی 14:30