امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معرفی واحد

واحد تجهیزات پزشکی با توجه به ارتباط مستقیم امر پیشگیری، تشخیص، درمان و پایش بیماری ها با تجهیزات پزشکی، تشخیصی و آزمایشگاهی و نقش آن در سلامت و حفظ جان بيماران و كاربران و به منظور صيانت از جان و مال بیمار، وظیفه تامین تجهیزات پزشکی با كيفيت، ايمن، سالم، اصیل، اثربخش و در دسترس را برای جامعه هدف بر عهده دارد که اهم ارائه خدمات مذکور به شرح ذیل می باشد:

 • جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه، تعميرات، کاليبراسيون و نگهداري پيشگيرانه تجهیزات پزشکی در نرم افزار مديريت تجهيزات پزشکي و بروز رساني آن.
 • تامین شرایط لازم جهت نصب و راه اندازی و نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی.
 • طراحی و اجرای فرایندها برای ارتقاء عملکرد پرسنل در حوزه تجهیزات پزشکی
 • نیاز سنجی آموزشي در زمینه نگهداشت وکاربري تجهیزات پزشکی و پيگيري جهت برگزاري دوره هاي مربوطه
 • آموزش کاربری ایمن و صحیح تجهیزات پزشکی
 • برگزاری دوره­های آموزشی کاربری تجهیزات پزشکی طبق برنامه مدون
 • انجام تعمیرات تجهیزات پزشکی مرکز که از نظر کمپانی سازنده تجهیز و یا نماینده قانونی آن بلامانع اعلام شده است و کارشناس مربوطه توانايي و مهارت لازم را دارد.
 • نظارت بر تعمیرات تجهیزات پزشکی که توسط شرکت هاي خدمات دهنده انجام مي شود از نظر کیفیت و هزینه هاي قطعات يدکي و اجرت خدمات انجام گرفته
 • پيگيري جهت عقد قرارداد سرويس و نگهداري ساليانه دستگاه هاي سرمايه اي بيمارستان و نظارت بر حسن اجراي آن.
 • پیگیری جهت عقد قرارداد کاليبراسيون و کنترل کيفي تجهيزات پزشکي بيمارستان و نظارت بر حسن اجراي آن.
 • برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای دوره اي (PM) تجهیزات پزشکي.
 • نظارت بر نقل و انتقال تجهيزات پزشکی.
 • کنترل و نظارت بر ورود و خروج تجهيزات پزشکی مرکز.
 • نظارت بر بهره برداری مناسب از تجهيزات پزشکی و کنترل شرایط نگهداری اقلام خاص که نیاز به شرایط ویژه دارند
 • نظارت بر فرایند امحاء و اسقاط تجهيزات پزشکی.
 • جمع بندی و الویت بندی نیازهای تجهيزات پزشکی بیمارستان براساس سطح بندی و رسالت تعریف شده بیمارستان از طرف دانشگاه و انعکاس به اداره تجهیزات پزشکی در ابتدای هر سال و یا حسب مورد.
 • بررسی درخواست خریدهای تجهیزات پزشکی بخش ها از نظر ضرورت خرید و انتخاب برند مناسب متناسب با کارايي مورد نياز بخش
 • تامین ابزار، تجهیزات کارگاهي مورد نیاز جهت انجام بررسی ها، آزمایش ها، تعمیرات و اقدامات اولیه ای که احتمالا در شرایط خاص نیاز به انجام آنها ضرورت پیدا می کند و به سادگی قابل برطرف شدن هستند.
 • نظارت و تایید کلیه فاکتورهای تجهيزات پزشکی سرمایه ای اعم از خرید، نگهداری، کالیبراسیون و تعمیرات

شرح وظایف همکاران