آموزش انگشت نگاري

دوره آموزشی اهراز هویت ونحوه صحیح ثبت و بررسي آثارانگشت مراجعین (بخش زنان وزایمان ) توسط کارکنان انتظامات و بخش زنان و زایمان بیمارستان امام رضا(ع) تشکیل وهمکاران با روش صحيح انگشت نگاري آشنا شدند.


به گزارش وبدا، تقی زاده کارشناس ارشد اداره آگاهی گفت: به منظور ثبت صحیح آثارانگشت واهرازهویت بیماران دربخشها و اسناد قانونی آنها با قابلیت پیگیری حقوقی و قضایی این کلاس برگزار شد.

 تقی زاده گفت : طي پیگیری بعمل آمده توسط مسئول محترم حراست بیمارستان و نماینده قضایی، همچنين هماهنگی با نهادهای امنیتی، یک دوره کلاس آموزشی آشنایی با چگونگی اهرازهویت بیماران روزدوشنبه سي ام مهرماه 1397 در محل سالن كنفرانس بخش جراحی زنان برگزارگردید.

ايشان با اشاره به اهمیت اهرازهویت صحیح وثبت درست آثارانگشتان مراجعین ،نکات ویژه ومهم حقوقی وقضایی رانیز یادآورشد.

تقی زاده با اشاره به اینکه برای تهیه اثر انگشت مراجعین ،بیماران یا نوزادان  فقط از جوهر مخصوص استامپ استفاده شود ،خاطر نشان کرد:به هیچ عنوان از جوهر های مثل خودکار ،خودنویس و غیره استفاده نشود به این دلیل که جوهرغیر استامپ باعث می شود تا فرورفتگی های شیارهای اثر انگشت را پوشانده و به مرور زمان ناخوانا می شود.

کارشناس ارشد اداره آگاهی اعلام کرد: در هنگام ثبت اثر انگشت حتما از انگشت سبابه دست راست استفاده شود و در صورت نداشتن اثر انگشت به دلایل خواصی مثل نقص عضو و یا سوختگی و... از انگشت سبابه دست چپ استفاده شود و در پایان طی صورت جلسه ای علت نگرفتن اثر انگشت از سبابه دست راست حتما قید شود.

 دربخشی ازاین دوره تقی زاده بامثالهای عینی ومشکلات پیش آمده ناشی از سهل انگاری یاعدم توجه به نکات ریز و ظریف شناسایی دقیق بیماران ،همکاران را به نهایت دقت لازم دراین فرآیند توصیه نمود.