آموزش دوران بارداری

به منظور حفظ سلامت جنين و افزايش سطح آگاهي مادران باردار واحد آموزش دوران بارداری در این مرکز راه اندازی شد

 

به گزارش وبدا ،دکتر مرضیه لطفعلی زاده رئیس بخش زنان و مامائی بیمارستان امام رضا (ع) گفت: با توجه به اهميت دوران بارداري وتلاش ما در جهت حفظ سلامت جنين وافزايش سطح آگاهي مادران باردار مقررشد  با راه اندازی محل برگزاری كلاس آمادگي براي زايمان ، مادران را با مراقبتهاي دوران بارداري  وزايمان وپس از زايمان آشنا كنيم

 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد : بطور يقين اين دوران براي مادران مخصوصا اگر براي اولين بار آن راتجربه میکنند  ناشناخته است وقرار گرفتن در وضعيت جديد بدون آگاهي، ترس ونگراني را ايجاد مي كند ومادران با شركت در این كلاسها ي آمادگي براي زايمان ،توانايي لازم براي رويارويي با اين دوران راپيدا خواهند کرد

 

دکتر لطفعلی زاده گفت : اين كلاسها مكمل مراقبتها يي است كه بطور معمول در بارداري بايد براي مادران  انجام مي شود وشامل: تمرينهاي كششي ،تن آرامي، ماساژ ،آشنايي با زايمان بيدرد والگوهاي تنفسي در زايمان وپس از زايمان مي باشد واين آموخته ها نه تنها تحمل شما را نسبت به درد زايمان افزايش مي دهد ،بلكه از بروز برخي عوارض ناشي از زايمان نيز جلوگيري مي كند .

 

وی خاطرنشان کرد مادران باردار می توانند یکی از دوستان يا بستگان خود را انتخاب وبه كلاس بياورند که اين فرد همزمان با  مادر باردار مطالب ومهارتها را مي آموزد وهنگام زايمان کنار آنها خواهد بود.

وی افزود : كلاس آمادگي به صورت رایگان در8جلسه از هفته 20 بارداري دربخش زایشگاه  بیمارستان امام رضا (ع) شروع مي شود و مدت زمان هر جلسه حدودا 90دقيقه است .در هر جلسه ابتدا مطالب شفاهي وسپس مهارتها بصورت عملي آموزش داده ميشود.

مادران محترم مي توانند جهت شركت در كلاس آمادگي براي زايمان بيمارستان امام رضا(ع)با تلفن 8022864802(درمانگاه پره ناتال) دروقت اداري تماس حاصل نمايند.