ترخیص بیماران بیمارستان امام رضا(ع) مشهد به کمترین زمان رسید


ترخیص بیماران بیمارستان امام رضا(ع) مشهد به کمترین زمان رسید


با اجرای طرح ترخیص الکترونیکی، فرآیند ترخیص بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد به کمترین زمان در بین بیمارستان های کشور کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با اجرای طرح ترخیص الکترونیکی فرآیند ترخیص بیماران در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد که یکی از بزرگترین و شلوغترین بیمارستان های کشور می باشد، از 8 ساعت به کمتر از یک ساعت رسیده است.

دکتر شاپور بدیعی با اشاره به مزایای فرآیند ترخیص الکترونیکی بیماران اظهار داشت: کاهش سه درصدی کسورات بیمه ای، کاهش ماندگاری بیمار در بیمارستان، افزایش رضایت بیمار و همراهانش، کاهش 50 درصدی نیروی انسانی بابت حمل و نقل پرونده ها و دسترسی سریعتر به تخت های بیمارستانی از مزایای این طرح است.