اولين دوره تكميلي كوتاه مدت حرفه اي پاتولوژي گوارش و كبد در بيمارستان امام رضا (ع)

اولين دوره حرفه اي پاتولوژي گوارش و كبد با همکاری گروه پاتولوژیو گوارش بیمارستان امام رضا (ع) برگزار می شود

دکتر عموئیان استاد پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با توجه به اهميت اجرايي دوره هاي آموزشي و فلوشيپ ،در راستاي بهبود توانمندسازي متخصصين ،گروه آسيب شناسي دانشگاه علوم پزشكي مشهد و مركز تحقيقات سرطان بيمارستان رضوي، براي اولين بار در استان خراسان، تصميم به برگزاري دوره تكميلي كوتاه مدت حرفه اي پاتولوژي گوارش و كبد نموده است

دکتر عموئیان با اشاره به اینکه  اين دوره اين دوره در نوع خود در بالاترين سطح علمي و تخصصي  انجام می شود ، خاطر نشان کرد:از اول مهر ماه 96 در مدت 6 ماه با استفاده از آخرين تكنولوژي هاي آموزشي و تشخيصي و با همكاري گروه گوارش دانشگاه علوم پزشكي مشهد اساتید پاتولوژی و مرکز تحقیقات سرطان رضوی  در محل بيمارستان امام رضا (ع) و بيمارستان رضوي برگزار مي گردد.