پذیرش  و فعالیت  بخش های درمانی بیمارستان (610 تختخوابي) امام رضا (ع)

تعدای از بخش های قدیمی درماني بيمارستان امام رضا (ع) به منظور تسريع در فرايند رسيدگي و درمان اين بيماران، در حال حاضر به بيمارستان  جدید610 تختخوابي انتقال يافته است.

پس از افتتاح اين بيمارستان  در اسفند سال گذشته ، فرايند پذيرش و انتقال بيمار آغاز شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي: عمليات انتقال بيماران از بخش هاي قابل انتقال بگونه اي در حال انجام است كه سلامت آنان به هيچ عنوان به خطر نيافتد. از اين رو تعداد ثابت نيروهای شاغل با افزایش ساعات کاری ،هم بيماران بخشهاي قبلي و هم بيماران بستري در ساختمان شماره 2 را پوشش می‌دهند. با اين وجود هيچ كم و كاستي از نظر خدمات قابل ارائه به بيماران احساس نمی‌شود.

گفتني است:تا کنون  بخشهاي پوست ،ارتوپدي ،جراحي ،جنرال داخلي ،جنرال قلب ،اكوقلب ،تست ورزش ،بستري قلب و سي سي يو ،آنژيوگرافي قلب ،اتاق عمل مركزي ،پست آنژيوگرافي در این بیمارستان فعال شده است و در حال ارائه خدمات به بيماران عزیزمي باشد.