بيست و هفتمين عمل پیوند قلب بر روي بيمار 24 ساله، درمركز پيوند قلب بیمارستان امام رضا (ع) با موفقيت انجام شد.

 به گزارش وبدا، دكتر محمد عباسي تشنيزي رئيس تيم جراحي پيوند قلب اظهار داشت: عمل پیوند قلب، بر روي جوان 24 ساله كه از نارسايي قلبي رنج مي برد روز شنبه ششم خرداد ماه پس از دريافت قلب پيوندي از مركز پيوند منتصريه در بخش جراحي قلب بيمارستان امام رضا(ع) توسط تيم جراحي انجام شد.

وی خاطر نشان كرد: بیمار پيوندي پس از مدتها انتظار در لیست پیوند قلب، سرانجام در ششم خرداد  ماه 96 با رضايت خانواده جوان 21 ساله كه دچار مرگ مغزي شده بود موفق به دريافت قلب گردید.

  دكتر عباسي گفت: گيرنده قلب در بخش ICU بیمارستان تحت مراقبتهای ویژه پزشکی تیم درمان قرار دارد و در شرایط نسبتا مساعدی به سر می‌برد و پس از چند روز به بخش قلب انتقال خواهد يافت.