ریاست بخش ها

 

نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
       
دکتر محمدرضا کرامتی
رئیس بخش آزمایشگاه مرکزی
mums.ac.ir[@]

دکتر آناهیتا علیزاده
رئیس بخش آزمایشگاه سم شناسی
mums.ac.ir[@]

دكتر حلاج مقدم
رئیس بخش ارتوپدی mums.ac.ir[@]

دکتر محمد حسنی رئیس بخش ژنرال سوانح
mums.ac.ir[@]

دكتر محمد حسن اعلمی رئیس بخش اطفال mums.ac.ir[@]

دكتر محمد حسن اعلمی رئیس بخش اورژانس اطفال mums.ac.ir[@]

دكتر دارابی رئیس بخش اورولوژی mums.ac.ir[@]

دكتر فرزانه شريفي پور رئیس بخش نفرولوژی mums.ac.ir[@]

دكتر قاسم سلطانی رئیس بخش بیهوشی
mums.ac.ir[@]

دكتر سکینه عموئیان رئیس بخش پاتولوژی mums.ac.ir[@]

دكتر ملکی رئیس بخش پوست mums.ac.ir[@]

دكتر محسن علی اکبریان رئیس بخش جراحی
mums.ac.ir[@]

دكتر ابوالقاسم اللهیاری رئیس بخش داخلی
mums.ac.ir[@]

دكتر ابوالقاسم اللهیاری رئیس بخش داخلی هماتولوژی-انکولوژی mums.ac.ir[@]

دكتر رهام سالک رئیس بخش رادیوتراپی mums.ac.ir[@]

دكتر مسعود پزشکی راد رئیس بخش رادیولوژی mums.ac.ir[@]

دكتر مرضیه لطفعلی زاده رئیس بخش زنان و مامایی
mums.ac.ir[@]

دکتر محمدمعتمدالشریعتی رئیس بخش سوختگی
mums.ac.ir[@]

دكتر محسن ابراهيمي رئیس بخش طب فیزیکی
mums.ac.ir[@]

دكتر محسن ابراهيمي رئیس بخش اورژانس عدالتیان
mums.ac.ir[@]

دكتر امين بجدي رئیس بخش عفونی
mums.ac.ir[@]

دكتر محمد عباسي تشنيزي رئیس بخش قلب باز
mums.ac.ir[@]

دکتر محمود ابراهیمی رئیس بخش آنژیوگرافی mums.ac.ir[@]

دکتر علیرضا عبدالهی مقدم رئیس بخش قلب و عروق
mums.ac.ir[@]

دکتر آناهیتا علیزاده رئیس بخش مسمومین
mums.ac.ir[@]

دکتر نوید نوری زاده رئیس بخش گوش،حلق وبینی
mums.ac.ir[@]

دکتر امین اظهری رئیس بخش فیزیوتراپی
mums.ac.ir[@]

دکتر رامین خامنه باقری رئیس بخش مرکز جامع قلب
mums.ac.ir[@]

دکتر حمیدرضا بهرامی رئیس بخش مرکز طب سوزنی
mums.ac.ir[@]

دكتر سعيد عامل جامه دار رئیس بخش میکروب شناسی
mums.ac.ir[@]
 

ریاست واحدهای اداری و پشتیبانی

 

نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
       
غلام عباس نوری مدیر خدمات حرفه ای و پشتیبانی nooriga1[@]mums.ac.ir

محسن گچ پزان
مدير خدمات پرستاري mums.ac.ir[@]

آتوسا آریافر رئیس اداره برنامه ریزی،ارزیابی و بهبود کیفیت
mums.ac.ir[@]

سعید مجدی
رئیس اداره منابع انسانی mums.ac.ir[@]

مهندس محسن شکوهی زاده
رئیس اداره مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
ShokoohizadeM1[@]mums.ac.ir
 

مسئولین واحدهای اداری

 

نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
       
معصومه حسینی
مسئول پذیرش و مدارک پزشکی
HoseiniM4[@]mums.ac.ir

مهندس محسن شکوهی زاده
مسئول آمار و سیستم اطلاعات بیمارستانی
ShokoohizadeM1[@]mums.ac.ir

مهندس هامون نجاران
مسئول فناوری اطلاعات
NajaranH2[@]mums.ac.ir

جواد باغستانی
مسئول روابط عمومي BaghestaniJ1[@]mums.ac.ir

عليرضا حيدر بيگي مسئول حسابداري HeidarBA1[@]mums.ac.ir

محمود حاجی باقری
مسئول حسابداري درآمد HajibagheriM2[@]mums.ac.ir

محمد اسلامی
مسئول واحدامور اداری و رفاه کارکنان EslamiM1[@]mums.ac.ir

اصغر باباخانی
مسئول دبیرخانه و بايگاني BabakhaniA1[@]mums.ac.ir

   غلامرضا عباسی  مسئول مددکاری AbbasiGh1[@]mums.ac.ir

حسن مسعود زاده
ناظم فني آزمايشگاه Masoudzadeh1[@]mums.ac.ir

 مهندس محمدعلي نجاري مسئول تلفنخانه NajjariMA1[@]mums.ac.ir

مهندس محمدعلي نجاري مسئول خدمات عمومي NajjariMA1[@]mums.ac.ir

سید محمد عظیمی مسئول اموال
AzimiM2[@]mums.ac.ir

مجید حسین زاده مسئول انتظامات
HoseinzadehNM1[@]mums.ac.ir

غلامرضا بهرامی
مسئول طبخ و توزیع غذا BahramiR1[@]mums.ac.ir

محمدحسين ميمندي مسئول نقلیه
MeymandiMH1[@]mums.ac.ir

محمدنبی بهرام زاده مسئول تدارکات BahramzadeMN1[@]mums.ac.ir

جلیل کریمیان مسئول انبارها
KarimianJ1[@]mums.ac.ir

مهندس محمدعلي نجاري مسئول باغبانی و فضای سبز NajjariMA1[@]mums.ac.ir

ابوالقاسم خليلي مسئول تربیت بدنی KhaliliA1[@]mums.ac.ir

مهندس جعفر هنرمند مسئول تاسیسات و ساختمان
HonarmandJ1[@]mums.ac.ir

دکتر لعیا افشاری صالح مسئول بهداشت محیط
AfshariSl[@]mums.ac.ir

  مسئول توزیع دارو و لوازم پزشکی
mums.ac.ir[@]

  مسئول لنژری و حیاط خانه
mums.ac.ir[@]
 

مسئولین واحدهای پاراکلینیک

 

نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
       
دکتر شکوه السادات حامدی مسئول فني داروخانه mums.ac.ir[@]

مهرداد الهامي مسئول راديولوژي
mums.ac.ir[@]

محمدنبی بهرام زاده
مسئول تجهیزات پزشکی mums.ac.ir[@]

کاظم شعبانی
مسئول درمانگاه
mums.ac.ir[@]