حراست

منتشر شده در 30 تیر 1396

صفحه اصلی

   

تعریف حراست

   

شرح وظایف

حراست واحد ها زیر نظر دفتر مرکزی حراست دانشگاه عمدتاً در چهار حوزه کاری فعالیت می نمایند :

1.حفاظت فیزیکی 2. حفاظت اسناد 3. حفاظت پرسنلی 4. حفاظت فناوری اطلاعات

 

 

مدیریت حراست دانشگاه درراستای حفاظت وحراست از ارزشهای والای نظام ،حفظ نظم و انسجام درمجموعه دانشگاه وجلوگیری ازانحراف وتخلف در امور اجرایی و دردیگرزمینه ها ،ایجادشده است .


 
     حفاظت فیزیکی:
 
       
  1- تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم و نظارت بر اجرای آنها  


 
  2- کنترل تردد کارکنان و ارباب رجوع به بیمارستان، تاسیسات و اماکن طبقه بندی شده  


 
  3- کنترل بر نصب و نظارت بر دوربین های مداربسته  


 
  4- صدور مجوز تردد خودرو  


 
  5- نظارت، آموزش و کنترل بر عملکرد نگهبانان  


 
  6- نظارت بر اموال منقول و غیرمنقول بیمارستان
 


 
       
    حفاظت پرسنلی:  
       
  1- ایجاد دبیرخانه محرمانه و دریافت و ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده  


 
  2- نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای فرآیند مکاتبات محرمانه  

   

حفاظت اسناد : شناسایی عناصر متعهد و تلاشگر و زمینه سازی جهت رشد آنان

بررسی صلاحیت و اعلام نظر جهت تصدی و انتصاب افراد در مشاغل حساس براساس شناسایی تخلفات، زمینه ها و مکانیزم انجام آن جهت ارائه به مراجع ذی ربط ، جمع آوری و اطلاع رسانی اخبار اعم از (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی) و انعکاس آنها به مدیرین و مراجع ذیصلاح

ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به بالاترین مقام اجرایی

بررسی مشکلات ارباب رجوع

 

       
    حفاظت IT:  
       
  1- تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم جهت حفاظت از نحوه نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری  


 
  2- آموزشهای لازم به منظور چگونگی حفاظت داده ها به کاربران سیستم های Web، Wan ، Lan  


 
  3-

آموزش حفاظت نیروی انسانی در مقابل رایانه و بالعکس