بخش راديولوژی

بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا(ع) یکی ازبخشهای فعال آموزشی،پژوهشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد میباشدکه درساختمان رادیولوژی در قسمت مرکزی باغ بیمارستان واقع است.

این بخش همراه با بخش رادیولوژی بیمارستان قائم، يكي از دومركز عمده آموزشي و پژوهشي درگروه راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي مشهدميباشد و حدود 20رزيدنت راديولوژي بصورت چرخشي در دوره هاي یک ساله دراين بخش آموزش ميبينند .

همچنين اين بخش در آموزش دوره کارآموزی رادیولوژی دانشجويان پزشكي ونيزکارآموزی دانشجويان کارشناسی رادیولوژی همكاري دارد .

قسمتی از دوره آموزش کوتاه مدت سيتياسك نو ام آر آی دانشگاه علوم پزشكي مشهد نیز دربخش راديولوژي بيمارستان امام رضا(ع) برگزار می شود.

همچنین دستیاران سایر رشته های تخصصی (نظیر جراحی زنان و مامایی، عفونی، پزشکی هسته ای و ....) و فلوي فوق تخصصي(نظیر جراحی عروق، ریه و ....) نيزبرای گدراندن دوره آموزشی مربوطه بصورت چرخشي دراين بخش حضور دارند .

درحال حاضر8عضو هيئت علمي دانشگاه در اين بخش مشغول به فعاليت ميباشند .

رياست بخش راديولوژي بعهده آقاي دكترمسعود پزشکی راد و معاونت آموزشي برعهده خانم دکتر یاسمین داودی میباشد.

كارشناس مسئول بخش رادیولوژی آقای مهرداد الهامی(کارشناس ارشد) می باشد.
 
 
 

اعضاي هيئت علمي شاغل دربخش راديولوژي

ردیف

نام ونام خانوادگی

عنوان

مدرك تخصصي

گرایش

آدرس پستي الكترونيک

1

دكتربهروز زندي

استاد

راديولوژي

Body imaging, head and neck

zandib[at]mums.ac.ir

2

دكتر احمد صاحب علم

دانشيار

راديولوژي

دستگاه عصبی

sahebelma[at]mums.ac.ir

3

دكتر جهانبخش هاشمي

دانشيار

راديولوژي

گوارش و سر و گردن

hashemij[at]mums.ac.ir

4

دكتر دنيا فرخ تهراني

دانشیار

راديولوژي

قفسه صدری و پستان

farrokhd[at]mums.ac.ir

5

دکتر مسعود پزشکي راد

استادیار

راديولوژي

اینترونشنال و کاردیوواسکولار

pezeshkiradm[at]mums.ac.ir

6

دکتر یاسمین داودی

استادیار

راديولوژي

دستگاه عصبی

davoudiy[at]mums.ac.ir

7

دکتر پروانه لایق

استادیار

راديولوژي

زنان

layeghpr[at]mums.ac.ir

8

دکترحمیدرضانوروزی

استادیار

راديولوژي

موسکولواسکلتال

norouzihr[at]mums.ac.ir

 
 
امکانات تشخيصي بخش راديولوژي شامل:
 
 
 در حال حاضر بخش راديولوژي داراي واحدهاي زير مي باشد:
 

 

Ø        رادیوگرافی،فلوروسکوپی و رادیوگرافی پرتابل 
Ø         ماموگرافی
Ø        سونوگرافی معمولی و داپلر رنگی 
Ø        سيتي اسکن مولتي اسلايس
Ø        آنژيو گرافي 
Ø        اينتر نشنال عروقي و غير عروقي
Ø  سنجش تراکم استخوان(بخش خصوصي)
Ø        ام آر آي بخش خصوصي 
واحد راديو گرافي، فلوروسکوپي و راديو گرافي پرتابل
این واحد با استفاده از دستگاههای رادیولوژی معمولی کلیه خدمات رادیولوژیک نظیر رادیوگرافیهای ساده از تمامی قسمتهای بدن،رادیوگرافی با استفاده ازماده
 حاجب خوراکی ازسیستم گوارش (معده،روده کوچک،روده بزرگ) و دستگاه ادراری تناسلی (IVP و هیستروگرافی) و سایر موارد مرتبط را انجام دهد.
دستگاههای متعدد رادیولوژی پرتابل در بخشهای بیمارستان مستقر میباشند که در صورت لزوم خدمات لازم را ارائه میدهند
 
واحد ماموگرافی
در این واحد ماموگرافی بااستفاده از دستگاه جنرال الكتريك (غير ديجيتال) بیماران انجام می شود
واحد سونوگرافی معمولی و داپلر رنگی
در این واحد انواع سونوگرافیهای معمولی و داپلر رنگی جهت بیماران سرپایی و بستری انجام میشود.
واحد سیتی اسکن مولتی اسلایس

سیتی اسکن این بخش از نوع 16 اسلایس مارک Neosoft است که مشغول خدمت رسانی به مراجعین سرپایی و بستری میباشد.

در این واحد انواع بررسیهای مختلف سي تي اسکن براي تمام قسمتهاي بدن و انواع سي تي آنژيوگرافي و اقدامات اینترونشنال (مداخله ای ) تحت هدایت سی تی اسکن و نیز بيوپسي از مغز به روش استرئو تاكسي در انجام میشود.
واحد آنژیوگرافی

دستگاه آنژیوگرافی این بخش ازنوع زیمنس میباشد.

در حال حاضر این واحد تنها بخش پاسخگو بصورت 24 ساعته به بیماران نیازمند به اقدامات آنژیوگرافی در عروق محیطی در سطح استان خراسان است.
واحد اینترنشنال عروقی و غیرعروقی
       با توجه به نياز روز افزون به خدمات اينترونشنال(مداخله ای) رادیولوژی،بخش راديولوژي بيمارستان امام رضا(ع)يكي ازمراكز عمده در ارائه اين خدمات شامل انواع بيوپسي های تحت هدایت سونوگرافي وسيتي اسكن،درناژآبسه وكيست تحت هدایت روشهای مختلف تصویربرداری،انواع آمبوليزاسیونها،كموآمبوليزاسیون ضايعات تومورال،بلوكاژعصبي تحت هدایت، PRT، انواع آنژیوپلاستی و استنت گذاري در عروق محیطی، درناژو استنت گذاری صفراوی از راه پوست،تعبيه نفروستومي تحت هدایت و بسیاری از اقدامات دیگر در این زمینه ميباشد .
واحد سنجش تراکم استخوان (بخش خصوصی)
این واحد با استفاده از دستگاه Hologic 2011 هر روز صبح از ساعت 9 الي 13 و بعدازظهر از ساعت 16 الي 20 پاسخگوي بيماران محترم مي باشد.
واحد ام آر آی (بخش خصوصی)

این واحد از سال 1387 توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است. در حال حاضر با استفاده از یک دستگاه مارک زیمنس یک و نیم تسلا در خدمت بیمارن سرپایی و بستری می باشد.

 
                                      
      پرسنل بخش راديولوژي مركزي :

كارشناس ارشد : 2

كارشناس :11
كاردان : 9
تكنسين :  2
پرستار : 1
كمك بهيار :  1
تلفنهای تماس بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا(ع):
 

اطلاعات و پذیرش بیماران

8022536

واحد سی تی اسکن

8022544

واحد آنژیوگرافی و اینترونشنال

8022542

واحد MRI

8539486

مسئول بخش

8022550