بخش جراحي عروق
تلفاکس :  -  8525311-0511
 

بخشهاي تابعه

اتاق عمل فوق تخصصی جراحی عروق

مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار

لابراتوار بررسی های غيرتهاجمی عروق

واحد آنژیوگرافی و جراحی های اندوواسکولار

درمانگاه جراحی عروق

 
اساتيد بخش جراحي عروق 

 

نام و نام خانوادگی

رتبه آموزشی

سمت

آدرس ایمیل

دکترمحمدهادی سعیدمدقق

استاد

 رئیس بخش فوق تخصصی جراحی عروق

modaghegh[at]mums.ac.ir

دکتر حسن راوری

دانشیار

دانشیار جراحی عروق

Ravarih[at]mums.ac.ir

دکتر غلامحسین کاظم زاده

دانشيار

دانشیار جراحی عروق

Kazemzadegh[at]mums.ac.ir

 -دستیاران فوق تخصصي بخش جراحی عروق :

 1- دکتر بيژن عابديان
 
 2-دکتر رضا مناني
 
3-دکتر حامد قدوسي جوهري 

4-دکتر محمد مهدی کامیار
 
دستياران فارغ التحصيل فلوشيپ و فوق تخصصي جراحي عروق
 
1- دکتر علي فوزي
 
2-دکتر حسين طاهري
 
3-دکتر عباس ساروخاني
 
4- دکتر علي شفيعي

- سرپرستار بخش فوق تخصصی جراحی عروق

- خانم قاضیانی

- پزشک عمومی بخش : آقای دکتر فرهاد فلاحی

- اقدامات تخصصی و فوق تخصصی خاص به شرح زیر می باشد:

1- پژوهشهای جراحی عروق و اندوواسکولار

2- کلیه بای پس های عروقی اندام

3- کلیه اعمال جراحی بیماران دیالیز خونی و دیالیز صفاقی

4- کمیته تحقیقات بیماری بورگر و ارائه درمانهای فوق تخصصی

5- کمیته تحقیقات لنف ادم و ارائه درمانهای فوق تخصصی

6- کمیته تحقیقات پای دیابتی و ارائه درمانهای فوق تخصصی

7- درمانهای اندوواسکولار عروق محیطی

8- ارائه جراحی های کم تهاجمی (minimally invm.w) و جراحی به کمک ویدئو – لاپاراسکوپی و توراسکوپی

9- درمان تروماهای عروقی و عصبی پیوند اندام

10- درمان سندروم دهانه خروجی قفسه سینه – TOS

11- تحقیقات پایه در زمینه سندروم رپیرفیوژن – Reperfusion Syndrome

12- ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت در زمینه Vascular access و ترومای عروقی

13- کلیه اعمال جراحی آئورت شکمی از جمله آنوریسم آئورت و سندوم لوریش

14- برگزاری دوره های آموزشی روش تحقیق و آنالیز

15- برگزاری سمینارها و کنگره های عروقی

16- برگزاری کارگاههای آموزشی

17- درمان واریس به روش کم تهاجمی بوسیلهRadio Frequency) RF)  

18- اسکلروتراپی در واریس و همانژیوم ها

19- درمان با سلولهای بنیادی

20- دوره آموزش جراحی عروق برای دستیاران جراحی به صورت Rotation

21- دوره آموزش جراحی عروق برای جراحان عمومی با تشکیل دوره های کوتاه مدت حرفه ای

22- دوره آموزشی فوق تخصصی جراحی عروق برای دستیاران فلوشیپ

- امکانات کلینیکی و پاراکلینیکی خاص به شرح زیر می باشد:

1- تست گلوکومتر

2- سونوگرافی داپلر رنگی سیار

3-پمپ آنژیو گرافی co2

4- C-Arm برای آنژیوگرافی و ملاحظات داخل عروقی

5- دستگاه Dopplex Assistبرای سنجش اندکس های مچ پایی و بازویی (ABI)و فشار انگشتان

6- کلینیک پای دیابتی

7- کلینیک بیماری بورگر

8- امکانات دسترسی به اینترنت از طريق شبکه وwireless

9- شبکه کامپیوتری داخل بخش و بایگانی الکترونیک
 
فعاليتهاي واحد اندوسکولار جراحي عروق

1- پذيرش دستيار فوق تخصصي جراحي عروق بصورت چرخشي از ساير مراکز

2- پذيرش دستيار چرخشي از بخش راديولوژي

3- نام اساتيد فعال در بخش

الف : آقاي دکتر محمد هادي سعيد مدقق

ب : آقاي دکتر مسعود پزشکي راد

4- اقداماتي که تاکنون انجام گرديده

الف: استنت گرافت آئورت

ب : گذاشتن TIPS در بيمار هيپرتانسيون پورت

ج : استنت گذاري شريان کاروتيد

د: فيلتر IVC و SVC

اهم فعالیت های پرستاری بخش عبارت است از :

1- شرکت فعال نمایندگان بخش در کمیته های مرگ ومیر ، کنترل عفونت و امور آموزشی بیمارستان

2- اجرای مسابقات علمی برای پرستاران و کمک بهیاران به صورت ماهیانه و در نظر گرفتن جوایز توسط سرپرستار بخش

3- انتخاب مامور و کمک بهیار نمونه به صورت ماهیانه و نصب اسامی آنها در تابلو اعلانات بخش

4- ارائه کنفرانس های ماهیانه توسط پرسنل پرستاری

5- گذاشتن دوره Basic Skillsدر CPRجهت کمک بهیاران و مامورین بخش و منشی ها

6- ارزیابی تمامی پرونده های بخش در جلسات ماهیانه با حضور اساتید بخش