بخش پوست


بخشهاي تابعه

 

 

Øكلينيك اعمال جراحي سرپائي
کرايو،کوتر،بيوپسي،درم ابريژن،جراحي هاي مينور   ‍‍ Ø
Øدرمانگاه پوست
Øدرمانگاه سالک
Øدرمانگاه پمفيگوس
Øواحد نوردرماني
Øواحد ليزر

Ø ميکرودرم ابريژن

Øيونتوفورزين

 

 

تعداد تخت : 14

 

 

 

پرسنل بخش :
متخصص : 6 نفر(عضو هيئت علمي گروه پوست)
سرپرستار 
پرستار : 3 نفر 
كمك بهيار : 3 نفر
منشي گروه : سرکار خانم شيما بهمني 
منشي بخش : 2 نفر 

 

 

اساتيد بخش پوست

 

 
 1. دكتر مسعودملكي _ دانشيار (مدير گروه و رئيس بخش)
 2. دكتروحيد مشايخيقويونلو   _ دانشيار 
   
 3. دکتر يلدا ناهيدي _ استاديار
 4. دکتر بیتا کیافر    _  استاديار

 اقدامات تخصصي و فوق تخصصي خاص

 در  درمانگاه سالک بيماران مبتلا به سالک بطور جداگانه مورد بررسي و درمان قرار مي گيرند. روشهاي جديد درمان در اين بيماران اجرا و نتايج آن مورد پژوهش قرار مي گيرند. در واحد PUVA فتوکموتراپی درمانی بعنوان تنها مرکز فتوکموتراپی و فتو تراپی پيشرفته و مجهز در شرق کشور به درمان بيماران مختلف می‌پردازد. در واحد لیزر, با استفاده از یک سیستم لیزر درمانی پیشرفته, بعضی از بیماریهای پوستی مورد درمان قرار می گیرند. میکرودرم ابرریژن جهت برطرف کردن چین و چروک و اسکارهای سطحی پوست مورد استفاده قرار می گیرد . یونتوفورز دستگاهی است که به عنوان درمان هیپرهیدروز (افزایش تعریق) دست و پا به کار می رود

 امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي خاص

 

 انواع ليزر جهت درمان بيماريهاي پوست 

 •  فتو تراپي 
 •  ميکرو درم ابريژن 
 •               PUVA
 •                    Patch Test
 •            درمانگاه سالک

 خلاصه اي از تاريخچه بخش

در سال 1327 اولین بخش رسمی با عنوان پوست در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد و در مکان فعلی آن تاسیس گردید( لازم به ذکر است که در آن زمان تنها آزمایشات پاراکلینیک مرتبط با بیماری های پوست انجام اسمیر مستقیم جهت تشخیص بیماری سالک، گال و قارچ بود تا اینکه آسیب شناسی رشته پوست راه اندازی شد) . در حال حاضر گروه پوست بیمارستان امام رضا(ع) با14 تخت مستقل یک اتاق ایزوله ، اتاقهای بیوبسی ، اتاق عمل سرپایی ، با حضور کادر متخصص در حال ارائه خدمات درمانی به بیماران همچنین اموزش دانشجویان و نیز انجام طرح های پژوهشی متعدد می باشد . بخش مجهز به واحد نور درمانی و لیزر است که اخیرا به مکان جدید خود در درمانگاه مرکزی منتقل شده است .گروه پوست دانشگاه علوم پزشکي مشهد ، گروه آموزشي برتر در آموزش پزشکي عمومي سال 89 همچنين گروه آموزشي بر گزيده در آموزش پزشکي عمومي سال 89 بوده است .گروه پوست دانشگاه علوم پزشکي مشهد به عنوان يکي از قديمي ترين دانشگاههاي کشور مصمم است با برنامه ريزي صحيح و هدفمند و با استفاده از دانش و تجربه اساتيد و با تربيت نيروهاي جديد دامنه فعاليت هاي آموزشي ، پ‍ژوهشي تشخيصي و درماني خود را گسترش دهد در اين راستا مرکز تحقيقات بيماريهاي پوست و سالک در زمستان 87 با هدف حفظ و ارتقا سطح سلامت جامعه با تکيه بر شناخت و تحقيق براي راههاي تشخيص، درمان مناسب و پيشگيري از مشکلات پوستي همچنين کمک به توليد علم و هماهنگي با ساير رشته ها و مراکز تحقيقاتي مربوطه شروع به کار کرد .