بخش عفوني
 
بخشهاي تابعه

 

Ø        بخش عفوني مردان

Ø        بخش عفوني زنان

Ø        بخش عفوني كودكان

 

            تعداد تخت : 30

 

            پرسنل بخش :

                        متخصص : 7 

                        پرستار : 17

                        بهيار : 11

                        كمك بهيار : 13

 
اساتيد بخش عفوني

 

۱. دكتر  اشرف  توانايي ثاني                          دانشيار 
۲. دكتر علي اكبر حيدري                               دانشيار _ مسئول کمیته مرگ و میر بخش عفونی

۳. دكتر محمد  رضا  سروقدبطن مقدم              دانشيار _ مسئول ژورنالها و تازه های پزشکی عفونی

۴. دكتر محمد جواد  قبولي شاهرودي              استاديار _
۵. دكتر امين  بجـدي                                    استاديار_ رئيس بخش 
۶.دكتر  حميد رضا نادري                               دانشيار_  مدير گروه
7. دكتر سيد احمد خليفه سلطاني                 استاديار _  مسئول برگزاري كلاسهاي رزيدنتي

 8. دکتر فرشيد عابدي                                  استاديار

 

اقدامات تخصصي و فوق تخصصي خاص
 

 

Ø       اقدامات تشخيصي و درماني براي بيماريهاي عفوني و  گرمسيري

Ø       مشاوره منظم هفتگي براي بيماران سلي – عارضه دار در درمانگاه مرکزی بیمارستان

Ø       مشاوره منظم هفتگي براي افراد آلوده به HIV  – در کلینیک مثلثی – مرکز بهداشت استان

Ø       عضويت همکاران در کميته هاي مختلف علمي : سل - ايدز - فلج اطفال- واکسيناسيون MR – آنفلوانزای پرندگان – التور – مننژیت – کنترل عفونت – مرگ و میر بیمارستانی – هپاتیت و غیره

 

امكانات كلينيكي و پاركلينيكي خاص

 

Ø       درمانگاه عفوني : پذيراي بيماران سرپائي

Ø       درمانگاه اورژانس : پذيراي بيماران اورژانس

Ø       بخش عفوني : پذيراي بيماران بستري - داراي 30تخت فعال

Ø       آزمايشگاه بخش