واحد بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای و طب کار

 

نام و نام خانوادگی

شماره داخلي

پست الكترونيكي

تفكيك وظايف قابل انجام


 

شبنم تولايي


2840

Tavallaeish2[@]mums.ac.ir

مسوول برنامه سلامت شغلی کارکنان بیمارستان

(اجرای معاینات شغلی 4 گانه، تدوین بانک اطلاعاتی مرتبط ، تعیین فراوانی مشکلات جسمی /روانی مرتبط با شغل ،طراحی و نظارت بر مداخلات ارتقا سلامت شغلی شامل کنترل های اداری، مهندسی، ....)

فاطمه ملازم حسینی

2920

MolazemHoseiniF3[@]mums.ac.ir

1- بازدید دوره ای از بخش ها و واحدهای بیمارستان

2- تهیه لیست خطرات هر بخش و واحد

3- تهیه لیست عوامل زیان آور هر شغل به تفکیک بخش و واحد

4- انجام اقدام اصلاحی با توجه به عوامل زیان آور هر بخش و واحد

5- برگزاری کلاس های آموزشی

6- انجام اندازه گیری عوامل زیان آور

7- گزارش اتفاقات و حوادث ناخواسته

8- انجام معاینات طب کار كاركنان

9- برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

10- انجام Job Analysis  برای پرسنل دارای مشکل و ارجاع به متخصص طب کار

11- سایر اقدامات ایمنی انجام شده

عاطفه مهر آئین

2920

MehrAeinAT4[@]mums.ac.ir