Mashhad University of Medical Sciences
منو اصلی

 

 
 
مركز درماني ايثار
 

 

 

 
تاريخچه
 

 مركز درماني ايثار در زميني به مساحت تقريبي 350 متر مربع وبا زير بنايي بالغ بر 1200 متر مربع در 5 طبقه ايجاد شده است .

 زمين اين مركز موقوفه آقاي محمود حسيني كرمانشاهي طي مصالحه نامه  رسمي تنظيمي جهت انجام امور درمان بيماران با اولويت درمان بيماران صعب العلاج و سرطاني به دانشگاه علوم پزشكي مشهد واگذار گرديده است .وبا مساعدت خير محترم آقاي دكتر مجيد هاشمي و كمك ساير خيرين بناي ساختمان با هزينه اي بالغ بر 3500000000   ريال ساختمان بنا احداث وبه دانشگاه علوم پزشكي مشهد واگذار گرديده است.

ارزش فعلي ملك بطور تقريبي بيش از ده ميليارد ريال برآورد ميگردد.
ساختمان در سال 1381 تكميل و در سال 1382 به دانشگاه علوم پزشكي مشهد تحويل و در سال 1384 به بيمارستان امام رضا (ع) پيشنهاد راه اندازي به عمل آمد. و نهايتا درسال 1386 بيمارستان امام رضا (ع) مشهد نسبت به راه اندازي و تجهيز وفعال نمودن آن اهتمام نمود.
 
وضعيت فعلي مركز
 

در حال حاضر اين مركز داراي تعداد19 تخت براي شيمي درماني بيماران و تعداد 7 كلينيك درماني فوق تخصصي با رشتههاي فوق تخصصي هماتو لوژي انكولوژي بالغين ، خون اطفال ، ريه ، گوارش ، روماتولوژي ، جراحي انكولوژي ، جراحي ترميمي ،نفرولوژي ، سرطانهاي زنان  مي باشد .

از نكات قابل توجه مقيم بودن پزشك متخصص داخلي در تمام مدت زمان انجام شيمي درماني بيماران ونيز فعال بودن كلينيك تخصصي داخلي در تمام ايام هفته در مركز ميباشد.

آزمايشگاه بررسي ميكروسكپي وانجام نمونه برداريها وآسپيراسيون مغز استخوان از بيماران ومراجعين به اين مركز از جمله ديگر فعاليتهاي اين مركز مي باشد.

بخش آندوسكوپي مركز درماني ايثار از تاريخ 14/2/86  با دودستگاه آندوسكوپي upper و يك دستگاه آندوسكوپي lower فعال و بهره برداري از آن آغاز شده است.

 

 

 

 

 
 
اهداف
 

اين مركز باتوجه به نيات خير خواهانه واقفين وموسسين در جهت درمان بييماران سرطاني وصعب العلاج احداث واهدا شده است . لذا با توجه به نظرات اساتيد فعال دراين مركز خط مشي واهداف تعيين و دنبال ميگردد.

انجام پلاسمافورزيس درماني وتوليدي از ديگر اهداف اجرايي اين مركز ميباشد كه در آينده نزديك با همكاري سازمان انتقال خون خراسان رضوي فعال و برابر پروتكل تنظيمي به بيماران بستري و مراجعين سرپايي ارائه خدمت خواهد نمود.
 
 

نحوه اداره امور مركز درماني ايثار

انجام امور اجرائي و مديريتي و تامين تجهيزات و نيروي انساني مركز درماني ايثار توسط بيمارستان امام رضا (ع) و توسعه و گسترش ساختمان وفعاليتها وتامين منابع مالي دراين زمينه ها توسط هيئت امنا محترم انجام مي گيرد.

 
 
مسئولين مركز درماني ايثار :
 

در حال حاضر گردش امور مركز درماني ايثار به صورت هيئت امنايي و زير نظر بيمارستان امام رضا (ع) مشهد مي باشد.

 
اعضائ هيئت امنا مركز درماني ايثار:

1- نماينده رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مشهد

2- آقاي دكتر خيامي مدير كل محترم سازمان انتقال خون خراسان رضوي

3- آقاي دكتر عبدالله بهرامي

4- آقاي دكتر محمد مهدي كوشيار

5- آقاي دكتر اسماعيل قرباني
 
در اينجا لازم است از كمك خيرين محترم مخصوصا آقاي دكتر مجيد هاشمي به دليل اهتمام در كمك به گردش امور مركز درماني ايثار تقدير وتشكر نمود.
 
مسئولين مركز درماني ايثار
 
1- آقاي دكتر محمد مهدي كوشيار به عنوان نماينده هيئت امنا ورئيس مركز درماني ايثارمشغول انجام وظيفه ميباشند.
2- آقاي مرتضي بيضايي به عنوان ناظم فني مركز درماني ايثار مشغول فعاليت ميباشند.

 

معرفي ساير واحد هاي موجود در مركز در ماني ايثار

بخش آفرزيس وفصد خون
 

اين واحد از سوي اداره كل انتقال خون خراسان رضوي در محل مركز درماني ايثار مستقر شده است ودر حال حاضر خدمات خونگيري از مراجعه كنندگان را انجام ميدهد.

در آينده نه چندان دورمركز درماني ايثار با همكاري اين واحد خدمات پلاسمافرزيس و... را نيز به صورت متمركز به كليه نيازمندان طي فرايند مربوطه انجام خواهد داد. اطلاع رساني در اين زمينه متعاقبا به صورت كامل انجام خواهد شد .
 
واحد بايگاني مدارك پزشكي
 
در حال حاضر سيستم فايلينگ براي تمام مراجعين بدينصورت ميباشد. ، كه در بدو ورود براي تمام مراجعين به مركز درماني ايثار با اخذ اطلاعات هويتي پرونده تشكيل واين پرونده حاوي اطلاعات درماني بيماران به صورت گردشي به هر يك از واحدهاي مورد نياز درمان بيماران انتقال مييابد . بدين ترتيب پزشك معاين ميتواند از تمام سوابق بيمار و نظرات درماني ساير اساتيد مركز استفاده پروتكل درماني بيمار را به بهترين شكل ممكن ارائه نمايد.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار مراجعين به مركز درماني ايثار در ماههاي بهمن واسفند 1386 و فروردين 1387

قابل ذكر اينكه در فروردين ماه پانزده روز مركز درماني ايثار تعطيل بوده است.
 
 

ساير واحدهاي موجود

واحد حسابداري و در آمد

نگهباني

قسمت اداري و سر پرستي

 

در نهايت اينكه هيئت امنا وموسسين و واقفين اميدوارند كه بتوانند در آينده نه چندان دور اين مركز درماني به عنوان يك مر كز تحقيقاتي ، درماني و اموزشي تبديل شود تا بتواند در نيل به اهداف خود با استعانت از خداوند متعال وبا مساعدت مسئولين محترم دانشگاه علوم پزشكي مشهد وساير مسئولين وخيرين محترم موفق شود.

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.